Charakteristika

Dětská ozdravovna poskytuje rekondici dětem od 3 do 15 let (děti od 3 do 5 let v doprovodu rodičů) zdravotně oslabeným vlivem nepříznivého životního prostředí, dětem se zdravotními obtížemi spojenými s nesprávným životním stylem a dětem v rekonvalescenci, jejichž zdravotní stav nevyžaduje specializovanou léčbu dětské lázeňské nebo dětské odborné léčebné péče.

 

Návrh na umístění dítěte do ozdravovny vystavuje dětský lékař a schvaluje revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny. Platnost návrhu je 6 měsíců ode dne vystavení dětským lékařem.

Délka ozdravného pobytu je 21 dnů. Pobyty jsou plně hrazeny zdravotními pojišťovnami.


K ozdravnému pobytu přijímáme děti z celé republiky.

 

Pobyty jsou vhodné pro astmatiky, alergiky, atopiky, děti chronicky nemocné, děti z oblastí zatížených průmyslovými exhalacemi, děti obézní a astenické.

 

Všechny aktivity jsou přizpůsobeny věku, zdravotnímu stavu a schopnostem dítěte. Jsou prováděny nenásilným způsobem, podle schopnosti dětí se v průběhu pobytu navyšuje intenzita jednotlivých procedur.

 

V rámci stravování poskytujeme dětem diety vyžadované jejich zdravotním stavem a potřebami (vaříme diety bezlepkové, bezlaktózové, reagujeme na individuální potravinové alergie.

 

V poslední době se zvyšuje počet dětí s doprovodem, proto se zaměřujeme i na vzdělávání rodičů dětí se zdravotními problémy spojené s nesprávným životním stylem.

 

V průběhu pobytu je zajištěno základní vzdělávání dětí umístěných v ozdravovně.


Speciální škola při ozdravovně je umístěna v samostatné nové budově, vzdálené cca 200m  od ozdravovny.
Vyučují se všechny základní předměty (s výjimkou výchov). Po skončení pobytu zasíláme kmenové škole osobní záznam s klasifikací a hodnocením žáka.

Více info na: http://www.zsmsdlado.cz

Informace pro zákonné zástupce o základní škole při dětské ozdravovně

Tiskopis pro kmenovou školu

Souhlas se zařazením do školy

Informace pro zákonné zástupce