Dětská ozdravovna se nachází v nadmořské výšce 840 metrů na jižním svahu Krkonoš. Umístění a okolní lesy se podílejí na velmi příznivém mikroklimatu. Vzhledem k nadmořské výšce je sníženo a navíc posunuto pásmo působení pylových alergenů. Poloha nad úrovní podzimních inverzí podporuje ozdravné pobyty dětí, které většinu roku prožijí v prostředí zatíženém průmyslem.

Dětská ozdravovna je v objektu, který byl postaven v 90 letech 19. století jako hostinec Vicence Buchbergera. Ten byl ve 20 letech 20. století přestavěn na luxusní hotel, který poskytoval ubytování v 56 pokojích s ústředním topením a teplou a studenou vodou na pokojích. V zimě sloužil návštěvníkům sáňkový výtah, který byl vpravo od ozdravovny.

V současné době nabízí dětská ozdravovna dětem ozdravné pobyty se zaměřením na respirační obtíže, nadváhu a obezitu a rehabilitaci méně závažných případů, které nevyžadují lázeňskou péči.