Komerční využití

V případě volné kapacity je možno využít ozdravovnu ke komerčním účelům.
Pro rodiny s dětmi, školy v přírodě, sportovní soustředění, v zimě lyžařské výcviky.
Cena je od 570 Kč/os./den (tj.ubytování a plná penze).
Pobyty musí být alespoň 3 denní a delší. Pokud je ozdravovna mimo provoz, pobyt lze realizovat pro minimálně 25 osob.
Pobyt je možno si domluvit na tel.: 607 144 664
roman.vicha@soltrutnov.cz